Jedna z prvních věcí, co se děti učí na základní škole, je psaní a počítání. Jednoduché počty a znalost základních číslic desítkové soustavy patří k tomu, co by měl zvládnout každý gramotný a zdravý jedinec. Stěží si dokážeme představit, že by naše společnost fungovala na základě dorozumívání bez číslic, jak bychom asi definovali počty kusů a základní početní úlohy v každodenním životě?

Z číslic se skládá i každé telefonní číslo, je to jakýsi pomyslný identifikátor zařízení v síti mezi ostatními, aby nedošlo mezi nimi k záměně. Číslo telefonu však také znamená v určitém slova smyslu vlastní image. Sled za sebou jdoucích číselných symbolů nám buď ztěžuje, nebo usnadňuje jejich zapamatování a pro někoho je také důležité, o jaké číslice se jedná. Kupříkladu nelze nikomu z vás doporučit tři šestky za sebou, které jsou symbolem zla a lži a takto se ocejchovat se nemusí vyplatit.

dvojka na asfaltu

Jak koncipovat číslo mobilu

Zlatá čísla – pro snazší zapamatování si můžete svoje číslo vybrat. A chcete-li pár tipů, jakému z nich dát přednost, zde jsou:

Číselná posloupnost – sestupná nebo vzestupná, prolínající se nebo začínající třeba v polovině číselné řady. Ať si vyberete jakoukoli „postupku“, bude to pro zapamatování poměrně snadné. Postupky patří k nejvyhledávanějším číselným symbolům a snadno si je pak spojíte s dotyčnou osobou. Je to výhodné třeba pro zákazníky různých e-shopů.

sedmička na asfaltu

Dvojice a trojice – shodně se opakující dvojice nebo trojice jistě dobře znáte z různých zákaznických čísel. Ta jsou propagována hlavně kvůli zvýšení prestiže, ale to samé můžete udělat i vy vůči svým přátelům či blízkým. Výběr zlatých čísel VIP čísla koncipovaných ve dvojicích a trojicích je velmi bohatý a můžete je i kombinovat s postupkou, např. 555 123. Takové číslo mobilu si zapamatuje kde kdo hned napoprvé.

Šest stejných číslic – i takto lze svůj mobil označit v síti, bude to na zapamatování určitě ideální, ale počítejte s tím, že třeba za šest jedniček nebo šest osmiček také něco zaplatíte, navíc se takováto čísla mobilů hůře shání.