Jestli nÄ›co miluji, je to dovolená. A myslím, že je tomu tak i v případÄ› mnoha z vás. Bohužel ale ne vÅ¡ech. Dovolená by totiž mÄ›la být nÄ›Äím příjemným, ale není vždy jenom taková. Záleží totiž i na nás a vlastnÄ› nejen na nás, jaká že bude. A je celá Å™ada způsobů, jak si tento Äas urÄený pro naÄerpání nových sil zkazit.

Dovolená by mÄ›la být hlavnÄ› dobou, kdy si odpoÄineme od práce. Ale co pÅ™i ní Äasto také dÄ›láme? Doháníme tÅ™eba resty nebo si chodíme nÄ›kam pÅ™ivydÄ›lat, plníme jiné důležité úkoly a na relaxaci nám pak mnoho Äasu nezbývá. Pokud vůbec nÄ›jaký zbude.

exotická dovolená

O dovolené bychom si to také měli užívat. Něco si dopřát. Ale kolikrát jenom si to moc neužijeme, a to třeba i jenom kvůli banálnímu nedostatku peněz, kvůli příbuzenstvu a podobně! Kolikrát bychom jenom chtěli jet někam na dovolenou, jenže to nezvládneme financovat nebo nám v tom brání to, že se s rodinou neshodneme na stejné destinaci a jede se tedy tam, kam nás to netáhne!

Dovolená by urÄitÄ› mÄ›la být příjemná. Ale co namísto toho nÄ›kdy také dÄ›láme? Bereme si ji v dobÄ› nemoci, abychom nepÅ™iÅ¡li o peníze nebo rovnou o práci, marodíme namísto odpoÄinku a pak se nedá vlastnÄ› o nÄ›jaké dovolené vůbec mluvit.

exotická dovolená

A mÄ›li bychom si brát dovolenou v dobÄ›, která nám vyhovuje. Jenže nám ji nejednou dají zrovna tehdy, když to není ono. ZimomÅ™ivce nepotěší, když si mají odpoÄinout uprostÅ™ed zimy, zaryté lyžaÅ™e volno uprostÅ™ed horkého léta…

ProstÄ› je dovolená nÄ›Äím, Äím Äasto nakonec není. K naší vlastní smůle. Namísto té dost možná nejkrásnÄ›jší Äásti roku, kdy si máme za zamÄ›stnavatelovy peníze užívat volna, je nÄ›Äím nevalným nebo dokonce utrpením. A marnÄ› se pak poÅ¥ouchle utěšujeme tím, že bychom na tom mohli být jeÅ¡tÄ› hůř, protože jsou i lidé, kteří tÅ™eba dovolenou nikdy nedostanou. Například nezamÄ›stnaní nebo důchodci. Protože kdo nepracuje, ten na ni nárok nemá.