Pokud se Vaše docela malé podnikání vyprofilovalo v úspěšnou firmu, měli byste asi hodně věcí přehodnotit. Jednak byste si měli uvědomit, že nyní už nemůžete všechno zvládat svými vlastními silami. Už nejste takzvaná OSVČ, která vykonávala práci, do toho si víceméně dělala sama administrativu i činnost obchodního zástupce v jednom. Nyní to končí a Vy se stáváte jednatelem. Samozřejmě musíte být v obraze a jednání se zákazníky, alespoň s těmi prestižními, bude stále na Vás, ale v prvé řadě si musíte uvědomit, že vše musíte delegovat na svůj pracovní tým a musíte mít důvěru, že to bude kvalitně fungovat, i když vše nebude úplně na sto procent.
potvrzení obchodu
Buďte jako majitel firmy vůči svým podřízeným velkorysý, aby je práce těšila a podle toho vypadal i výkon. K tomu, aby byli správně namotivovaní potřebujete samozřejmě také kvalitní manažery.
Manažer je vedoucí pracovník. Na tuto pozici se hodí člověk, který má znalosti a dovednosti. Důležitá je autorita a schopnost vést lidi. Manažer plánuje jednotlivce i celá oddělení a motivuje. Snaží se uspokojovat potřeby pracovníků i potřeby firmy. Vede kontrolní činnosti, a pokud vše není v pořádku, vede nápravná opatření. Také vybírá nové pracovníky a stará se o potřebné vzdělávání i hodnocení zaměstnanců.
 

Management se dělí

  1. Nízký management – mistři, vedoucí směn. Vedou podřízené při plnění každodenních povinností. Obvykle se jedná o pracovníka, který se vyprofiloval do nižší vedoucí role.
  2. Střední management – vedoucí útvarů. Starají se o plnění strategických cílů a vedou liniové (nižší) manažery.
  3. Vrcholový management (top management) – zde patří generální ředitel, náměstci, jednatel firmy.

 muž před tabulí
Autorita manažera je formální a neformální. Formální je daná přidělením pravomocí, neformální je pak daná kvalifikací, morálkou, vlastnostmi a autoritou. Autorita je sice do značné míry osobnostně daná, ale lze ji posilovat vzděláváním, spolehlivostí, zásadami morálního chování, kvalitními vztahy ke všem podřízeným.