Informační systémy v sociálních službách jsou nezbytným pomocníkem pro chod a řízení celé organizace.  Skládá se z různých modulů, například sociální část, zaměstnanci, sklady, manažerská část, stravovací část, autoprovoz. Přičemž každý pracovník má přístup jen do určitých modulů a v nich pak jen do určitých kategorií.
květovaná halenka
Například ředitel organizace vidí vše, vedoucí jednotlivého zařízení vidí všechny moduly a informace v nich, ale pouze v rámci zařízení, sociální pracovník vidí a pracuje v systému s citlivými údaji klienta, ale nedostane se do modulu zaměstnanci, oddělení materiálně-technického zabezpečení vidí jen modul sklady atd. Pojďme si blíže představit dva moduly, které jsou pro sociální práci klíčové.
ukazovátko na monitoru

  • Sociální část– zde se nachází veškerá dokumentace ohledně klienta. Najdeme zde kontakty na rodinné příslušníky, vidíme, kdy přichází úhrada služeb, evidujeme zde příjmy a výdeje. Nahazujeme úhrady. Velmi důležitou částí je také individuální plánování, které informační systém velmi usnadňuje a šetří tím mnoho práce. Součástí je také vedení depozitní poklady, vyúčtování služeb, hlášení nepřítomnosti kvůli odebrané a neodebrané stravy. V sociální části má jiné nastavení sociální pracovník, který musí vidět veškeré údaje, protože s nimi pracuje a jiné například klíčový pracovník, který pracuje pouze s individuálním plánováním.
  • Zaměstnanecká část– zde se nachází vše, co je spojeno s pracovníky. V této části kontrolujeme denní docházku, děláme měsíční uzávěrku směn a především plánujeme směny. Směny se plánují v rámci dlouhodobého plánu, kdy se plánují na celý rok a pak měsíční směny, které vycházejí z dlouhodobého plánu. V zaměstnanecké části najdeme veškeré informace o pracovnících, datum narození, adresa, vzdělání, počet odpracovaných let v daném oboru. Systém také kontroluje povinné vzdělávání a preventivní prohlídky.