Ve strojních zařízeních často potřebujeme převést točivou energii z jednoho hřídele na druhý. Pokud se jedná o stálý poměr otáček a malou osovou vzdálenost, používáme ozubená kola. Ozubené kolo je disk, po jehož obvodě je tvarové ozubení, jež zapadá do jiného ozubeného kola s odpovídajícím ozubením a tvoří s ním soukolí.

ozubená kola

Ozubená kola dělíme podle průběhu zubů na čelní nebo kuželová. Nejrozšířenějším profilem boku zubů je evolventa. Evolventa je křivka, kterou vytvoří bod přímky, odvalující se po základní kružnici. Základní míra každého ozubení je modul. Je to poměr mezi průměrem roztečné kružnice a počtem zubů. Ozubení je tvořeno vždy koly, které mohou být různých průměrů, ale musí mít stejný modul. Roztečné kružnice obou kol se dotýkají a zuby obou kol jsou na roztečných kružnicích stejně tlusté. Na výrobu evolventních ozubených kol se používají kotoučové modulové frézy, a to nástrčné s unášecí drážkou, což je běžnější než frézy čepové (stopkové). Každá fréza je určena pro konkrétní modul ozubení a počet zubů, proto nestačí mít ve vybavení nástrojárny pouze jeden rozměr. Obrys modulové frézy odpovídá vždy zubové mezeře. Obrobek je upnutý v dělícím přístroji a po dokončení obrábění jedné zubové mezery se pootočí přesně o jednu zubovou rozteč a obrábí se další zubová mezera.

ozubená kola

Modulové frézy mají nízkou pořizovací cenu a obrábět lze na běžných obráběcích strojích, proto tyto výhody převažují nad nevýhodami jako nepřesnost a neplynulost výroby. Modulové frézy se vyrábějí z rychlořezných ocelí. Modulová fréza je nezbytnou potřebou vaší dílny chcete-li vyrábět ozubená kola. A ozubená kola jsou nezbytnou součástí strojů, které potřebují přenést otáčivý pohyb z hřídele na hřídel. Vybavte svou dílnu modulárními frézami a ve výrobě vám bude vše šlapat jako hodinky, které jsou také plné ozubených koleček.