Udržet vodu v bazénu čistou není až takový problém. Pokud nemáte zrovna přírodní rezervoár, kde se o její čistotu starají vodní rostliny a plankton, a máte na zahradě např. menší bazének, může se vám hodit vločkovač. Co to vlastně je a jak jej využít?

Minerální zákal – když vám stoupne pH vody a vyskytuje se v ní více rozpuštěných minerálních iontů, zejména vápníku, může dojít k vytvoření nepříjemného mléčného zákalu. Jestliže je zakalení natolik jemné, že jej nezachytí filtrační písek či zeolit, pak musí nastoupit vločkovač 2l https://www.chlorito.cz/vlockovac-2l-220. Tento přípravek zajistí, aby se drobné pevné částice ve vodě navzájem k sobě přitahovaly a vytvořily větší celky, podobné obilným vločkám. Sloučené minerály do vloček se již ve filtraci zachytí, a ty, které dopadnou na dno, lze odstranit bazénovým vysavačem.

květ na hladině

Velmi jemný prach – každý z vás si jistě uvědomuje, že nežijeme v bezprašném a zcela sterilním prostředí. Běžnou součástí ovzduší jsou i prachové částice, které lidským zrakem zachytíme až tehdy, jde-li o dostatečně silnou a nahromaděnou vrstvu. Prachu na nábytku se snadno zbavíme prachovkou, hadrem či vysavačem, ale v bazénu je to poněkud komplikovanější. Jemný prach dopadá do vody docela nenápadně, a pokud překročí určitou mez, projeví se to znečištěním dna či vodním zákalem. Toho se lze efektivně zbavit opět vločkovačem.

čistá voda v bazénu

Vodní řasa – v přírodě si s řasami poradí vodní rostliny, vylučují totiž algicidní látky, které řasy omezují v jejich růstu. Horší je to ve stojaté vodě, kde žádné rostliny nejsou, například v bazénech. Kdybyste takovou napuštěnou nádrž ponechali pár dnů na slunci, začne měnit barvu do zelena, a to jistě nechcete. Proti řasám se využívají algicidní přípravky, a pokud odumřelé řasy vytvoří ve vodě zákal, který nezachytí filtrační nádoba, má vločkovač opět co na práci. Je to v podstatě jediný způsob, jak zachytit řasy ve filtraci nebo je snadno odsát ze dna vysavačem, případně vypustit s částí vody do odpadu.