Odborníci ukazují na to, že původní domácí druhy rostlin z naší krajiny mizí. Jsou vytlačovány exotickými rostlinami, které lidé záměrně sázejí v městských parcích. Mnohdy si ale neuvědomují, že takové druhy rostlin neposkytnou dostatek potravy nejenom opeřeným obyvatelům. Proto biologové zdůrazňují, že by se měly raději sázet původní druhy z regionálních zdrojů a to na venkově i ve městech.
zasněžený keř
Před několika staletími se exotické rostliny považovaly za vzácné a neznámé. Hojně se pak začaly objevovat v zámeckých parcích, posléze v městských záhonech a zeleni obecně. Došlo to bohužel až tak daleko, že naše domácí druhy se staly naopak originální a jedinečné. Stává se tak hodně často, že pokud jedeme do Prahy nebo do Barcelony, uvidíme vesměs stejné složení invazních rostlin v parcích. Ochuzuje se tímto biologická rozmanitost přírody.
Tohle všechno má ale negativní dopad na zvířecí říši, protože se tyto, někdy i jedovaté a nebezpečné rostliny a dřeviny, rozšířily do volné přírody. Příkladem jsou třeba akáty nebo pajasany. Kvůli sázení okrasných cizokrajných rostlin bohužel přicházejí o potravu i místní druhy živočichů, především ptáků. Plody domácích druhů poskytují zvířatům hlavně na podzim a v zimě více potravy. A protože je v dnešní době hlavně cestování levnou záležitostí, cizí dřeviny se k nám snadno dostanou s turisty.
červené bobulky
Dostatečné množství informací by ale také měli mít architekti a inženýři, kteří nesou odpovědnost za rozvržení nejen městské zeleně. Spoluprací se zahradníky a komunálními politiky lze do zahrad i parků navrátit původní české druhy. Také veřejnost se může zapojit. Podle odborníků můžeme sázet přednostně české sazenice převážně z daných regionů, aby se zamezilo genetické rozmanitosti kultivarů, protože jen odolná rostlina se dobře adaptuje na místní podmínky.
Mimo městských parků se výsadba původních rostlin také týká lesů a běžných zahrad, protože zarůstání náletovými dřevinami mnohdy opuštěným místům škodí. Vlivem člověka dosáhnout rychleji rostoucího porostu dostaly cizokrajné odrůdy možnost rozrůstat se do volné přírody. Bujné porosty, leč hezky vypadající, ale bohužel neposkytují potravu zvířatům. Proto je třeba udržet v krajině a zahradách naši flóru.