I Váš menší luxusní hotel na úpatí hor to dokazuje. Je to spíš taková velká luxusní horská chata, která je ale výjimeÄná hlavnÄ› tím, že si zakládáte na ekologickém přístupu k životu. VÅ¡e kolem nÄ›j i uvnitÅ™ tomu nasvÄ›dÄuje. SamozÅ™ejmÄ›, že vÅ¡echno nejde vytvoÅ™it bez zásahu moderního vybavení. To byste jinak svítili svíÄkami a petrolejovými lampami. I když, ty tady máte také. PÅ™esto VaÅ¡e přírodní materiály po celé chatÄ› do sebe pÅ™irozenÄ› zapadají. Architekt musel být velmi zruÄný a vnímavý! Asi také nÄ›kdo, kdo na horách vyrostl. Ale nÄ›jak mi tu schází horský potok, nebo alespoň nÄ›jaká studánka nebo tůňka. A zrovna v odpoÄinkové zónÄ› by se vyjímala.

Víte o tom

Také jste už nad tím pÅ™emýšlel. Nemusí to být nic velkého. Nemusí to být bazén nebo malé koupaliÅ¡tÄ›. Což takhle malá chovná jezírka s Äistou vodou, kde se prohánÄ›jí nÄ›jaké vhodné ryby? Celá z kamene a rostlin kolem nich? Ano, musí být umÄ›le vytvoÅ™ena, ale podívejte se na ten web, abyste vidÄ›l, jak vlastnÄ› vypadají. Nepoznal byste rozdíl mezi umÄ›le vytvoÅ™enými a přírodními. VytvoÅ™te si pÅ™edstavu rozlohy a umístÄ›ní a poraÄte se s odborníky.

Posted in: Nezařazené